Tūrisma informācijas centri

Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs

Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads
turisms@kekava.lv
whttp://www.kekava.travel/lv
T. +371 2701733

Bauskas Tūrisma informācijas centrs

Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads
tic@bauska.lv
www.visit.bauska.lv
Tālrunis: +371 63923797, +371 27746484

 Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs

Akadēmijas iela 1, Jelgava
tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv
T.+371 63005445, +371 63005447

Lielplatones Tūrisma informācijas punkts

Lielplatones muiža, Lielplatones pagasts,
Jelgavas novads
lielplatones.muiza@jelgavasnovads.lv
T. +371 26611468, +371 29469223

Vilces Tūrisma informācijas punkts

Vilces muiža, Jelgavas novads
vilcesmuiza@jelgavasnovads.lv
T. +37126351169

Dobeles novada Tūrisma informācijas centrs

Tērvetes iela 10, Dobele, (Dobeles Sporta centrā)

turisms@dobele.lv
www.dobele.lv
T. +371 63723074, +371 26136682

Auces novada Tūrisma informācijas centrs

Raiņa iela 14, Auce, Auces novads
turisms@dome.auce.lv
www.auce.lv
Tālrunis: +371 27823375

Tērvetes Tūrisma informācijas centrs

“Tērvetes sils”, Tērvete, Tērvetes novads
tervetetic@inbox.lv
www.tervetesnovads.lv
T. +371 63726212, +371 26738535
T. +371 29391109

Kokneses Tūrisma centrs

1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads
turisms@koknese.lv
www.visitkoknese.lv
T. +371 65161296, +371 29275412

Jaunjelgavas novada Tūrisma informācijas punkts

“Vīgante”, Staburags, Staburaga pagasts,
Jaunjelgavas novads
tip@jaunjelgava.lv
www.jaunjelgava.lv

Pļaviņu Tūrisma informācijas centrs

Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu novads
turisma.info.centrs@plavinas.lv
www.plavinunovads.lv
T. +371 22000981

Tūrisma pakalpojumu centrs “Latvju Spīķeris”

„Liepsalas”,Klintaines pagasts, Pļaviņu novads
info@mezmalasvikings.lv
www.latvjuspikeris.lv
T. +371 26161131

Skrīveru Tūrisma informācijas punkts

Skrīveru kultūras centrs,
A.Upīša iela 1, Skrīveri
tip@skriveri.lv
www.skriveri.lv
T. +371 25661983

Aizkraukles novada Tūrisma informācijas punkts

Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads
turisms@aizkraukle.lv
www.aizkraukle.lv
T.+371 65122396, +371 25727419

Jēkabpils Tūrisma informācijas centrs

Brīvības iela 140/142, Jēkabpils
tic@jekabpils.lv
www.visit.jekabpils.lv
T. +371 65233822

Viesītes Tūrisma informācijas punkts

A.Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes novads
tip@viesite.lv,
viesitesmuzejsselija@inbox.lv
www.viesite.lv
T. +371 28681126, +371 65245549

Aknīstes novada Tūrisma informācijas punkts

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads
turisms@akniste.lv
www.akniste.lv
T. +371 29490656