Saukas dabas parks

Saukas dabas parks ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kura izveidota 1987. gadā. Saukas dabas parkam ir piešķirts arī Natura 2000– Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas statuss. abas parks izvietots Sēlijas paugurvaļņa augstāko daļu, kur uz austrumiem no Saukas ezera paceļas Ormaņkalns. Parka teritorijā ir Saukas ezers (718 ha), Lielais Klauces ezers, Bukūzis, Aklais ezers, Klauces upe un Dūņupe. Saukas ezers ir lielākais ezers Zemgalē un 15. lielākais Latvijā.

Adrese: Elkšņu, Rites, Saukas pagasti, Viesītes novads
Mājaslapa: www.saukasdabasparks.lv