Pokaiņu mežs

Pokaiņus pamatoti dēvē par Latvijas X failiem, arī Latvijas Tibetu. Akmeņu upes, krāvumi, vaļņi un īpatnējie savrupakmeņi radījuši fantastiskus minējumus un pretrunīgus pieņēmumus. Vieta ir pievilcīga arī ar savu mieru, ainaviskumu un pastaigu takām.

Adrese: Dobeles novads, Naudītes pagasts, Pokaiņi, “Senpokaiņi”, LV-3724
E-pasts: pokainumezs@lvm.lv
Tālr.: +371 63729177, +371 26392564
Mājaslapa: www.mammadaba.lv