ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Muzeja kompetencē ir Ķekavas novada nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma apzināšana, izpēte, saglabāšana un popularizēšana sabiedrības izglītošanai un tālākai attīstībai.

Ķekavas novadpētniecības muzeja pastāvīgā ekspozīcija “Ķekavas novada 5 stāsti” atklāj novadnieku dzīvi 20. gs. cauri kara un padomju laikiem līdz brīvības atjaunošanai, savukārt  novadniekam un karikatūristam Edgaram Ozoliņam veltītā pastāvīgā ekspozīcijā ir eksponētas 89 karikatūras.

Muzejs piedāvā dažādas tematiskās ceļojošās izstādes par karikatūru un šaržu un izglītojošas programmas gan par vēsturiskajām tēmām, gan karikatūru kā mākslas žanru, kas ir  īpašs piedāvājums projekta “Skolas soma” ietvaros.