K.Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”

Latvijas Zemgales līdzenumā starp Jelgavu un Dobeli, atrodas viena no Latvijas valsts dibinātāja, brīvības ceļa aizsācēja, pirmā Valsts Ministru Prezidenta un pēdējā pirmskara Latvijas Prezidenta – Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs.
“Pikšas “- Zemgales vecsaimniecība, kur 1877.g.4.septembrī Lizetes un Indriķa Ulmaņu ģimenē piedzima trešais dēls- Kārlis. Šeit viņš pavadīja savus bērnības gadus, pabeidza Bērzmuižas pagastskolu un devās tālāk savas dzīves ceļos. “Pikšas” nekad nav piederējušas Kārlim Ulmanim , bet vienmēr viņš bija mīļš un gaidīts ciemiņš, lai savās dzimtajās mājās, brāļa dēla Viļa ģimenē, smeltos spēkus savam darbam un idejas brīvas, bagātas un skaistas Latvijas attīstībai.
1980.g. veicot lauku meliorācijas darbus “Pikšas” tiek nojauktas.
1989.g., pateicoties tautas garīgam un patriotiskam pacēlumam, tika ziedoti līdzekļi, rīkotas talkas,pasākumi un “Pikšas” cēla no jauna. 1993.g.22.decembrī ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas pavēli tika nodibināts K.Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”.
Muzeja ekspozīcijas sniedz plašu informāciju par K. Ulmaņa devumu Latvijas valsts tapšanā un attīstībā, kā arī dod iespēju saprast lauksaimniecības attīstības procesu 1918.-1940.gados.
Šeit var apskatīt 20.g.s. sākuma lauku sētas darbarīkus, zemnieka istabu, manteļskursteni, klēti. Apmeklētāji var atpūsties un nesteidzīgi baudīt lauku plašumu un mieru sakoptajā un ainaviski harmoniskajā muzeja teritorijā .

 

Adrese: Dobeles novads Bērzes pagasts muzejs”Pikšas”
E-pasts: piksas@piksas.lv
Tālr. 26670812
Mājaslapa: www.piksas.lv