DOBELES AMATU MĀJA

Dobeles Amatu mājā ir radīta labvēlīga vide seno un mūsdienu amatu apgūšanai – te iespējams demonstrēt, iemācīties un nodot tālāk visdažādākās prasmes un zināšanas. Šeit var aust, adīt, tamborēt, pīt, velt vilnu, darināt rotas, izšūt, vērpt un šķeterēt, grebt karotes, darināt no māla un ielāgot latviešu tautas virtuves gudrības. Amatu mājas izstāžu zālē amatnieki un mākslinieku var izrādīt savu veikumu. Amatu mājas nosaukumu un būtību pilnībā attaisno centrālā – pavarda – telpa ar malkas plīti. Šis jaunveidojums – Saimes istaba – kopā ar arhitekta izstrādātajiem dizainiem un vietējo meistaru darinātām mēbelēm uzbur Dobeles amatniecības centra īpašo garu.
Amatu māja apmeklētājiem atvērta jau kopš 2010.gada 1.septembra, un tās patiesā vērtība meklējama seno amatniecības veidu un autentisko prasmju saglabāšanā un tālāknodošanā. Projekta galvenais arhitekts – Jānis Kukša, kurš Amatu mājā sapludinājis tradicionālo ar moderno un daudzfunkcionālo.
Dobeles Amatu mājas darba plāns veidots saskaņā ar latviskajām tradīcijām, ieražām un gadskārtu ritumu. Katru gadu organizēti tādi notikumi kā Starptautiskais amatnieku plenērs, gadatirgi, gadskārtu godi, kā arī dažāda veida meistarklases. Amatu māju par savu sauc arī tautas lietišķās mākslas studija “Avots”.