Bauskas rātsnams

1609.gadā Bauskai tika piešķirts savs zīmogs, līdz ar to arī pilsētas tiesības un privilēģija celt rātsnamu. Tika izvēlēta vieta Tirgus laukuma centrā un 1616. gadā uzsākta Rātsnama celtniecība par birģermeistara un rātskungu līdzekļiem. Līdz pat 18. gadsimta vidum Bauskas rātsnams bija lielākais un greznākais Kurzemes un Zemgales hercogistē. Pašlaik Bauskas rātsnamā atrodas Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa un Bauskas Tūrisma informācijas centrs. Pieejami suvenīri, kā arī bezmaksas ekskursijas ekspozīcijā “Sver un mēri Bauskā” un interjeru ekspozīcijā Rātsnama 2.stāvā.

Adrese: Bauskas novads, Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901
E-pasts: tic@bauska.lv
Tālr. 63923797, 27746484
Mājaslapa: http://www.tourism.bauska.lv