Asociācija iesaistījusies Lauku ceļotāja projektā “CAITO”

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir lauku tūrisma mārketinga aktivitātes Japānas tirgū, lai popularizētu Latviju, Igauniju un Somiju kā vienotu galamērķi Japānas tūrisma industrijai un individuāliem tūristiem.

Projekta plānotie rezultāti

  • izveidots lauku tūrisma meta klāsteris (projekta partneru – organizāciju, uzņēmēju un universitāšu sadarbība) Japānas tirgus sasniegšanai;
  • izveidots Japānas tirgus prasībām piemērots lauku tūrisma produkts Latvijā, Igaunijā un Somijā;
  • veikta lauku tūrisma pakalpojumu sniedzēju apmācība atbilstoši Japānas mērķa tirgus vajadzībām;
  • izstrādāta rokasgrāmata lauku tūrisma uzņēmējiem darbam ar Japāņu tūristiem;
  • sagatavoti un izplatīti mārketinga materiāli;
  • izveidota LV-EE-FIN lauku tūrisma galamērķa mājas lapa http://balticsea.countryholidays.info;
  • uzsākta sadarbība ar Japānas tūrisma industrijas pārstāvjiem.

 

Projekta kopējais budžets ir 1 412 734,71 EUR, no kuriem 1 141 858,10 EUR tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

CAITO projekta lapa: www.caitoproject.eu

CAITO Facebook lapa:  https://www.facebook.com/Project-CAITO-153311461815435

Projekta partneri:

1) Estonian University of Life Sciences (EMÜ) – vadošais projekta partneris.
2) NGO Estonian Rural Tourism
3) Latvia University of Agriculture

4) Latvian Country Tourism Association “Lauku celotajs”

5) Laurea University of Applied Sciences

6) Länsi-Uudenmaan Lumo Matkailu Ltd (LUMO)

7) University of Helsinki Ruralia Institute

Asociētie partneri:
1) Association of Latvian travel agents and tour operators (associated partner)
2) Estonian Travel and Tourism Association
3) Society Zemgale tourism association