AKNĪSTE

Aknīste

AKNĪSTE

VĒSTURE
Aknīste rakstiskos avotos pirmo reizi minēta 1298.gadā. Taču mūsu senči- sēļi novadu apdzīvojuši jau 2.gadu tūkstotī pirms Kristus dzimšanas. Par to liecina arheoloģiskie izrakumi Bērzkalnu un citos novada pilskalnos un kapulaukos.

Vācu krustnešu iebrukuma laikā novads, sadarbojoties ar Lietuvas teritorijā dzīvojošiem sēļiem, relatīvi ilgi saglabāja patstāvību. 1251.gadā Lietuvas kunigaitis Mindaugs, kurš kontrolēja Sēlijas dienvidu daļu, pieņemdams kristīgo ticību, dāvināja šīs zemes Livonijas ordeņa valstij. Taču jau 1260.gadā Mindaugs sarāva saites ar kristīgo ticību un anulēja dāvinājumu. Domājams, ka novada ļaudis turpmāk kopīgi piedalījās daudzajās lietuvju cīņās pret vācu krustnešiem un tikai 1388.gadā Dienvidsēlija pilnīgi nonāca Livonijas ordeņā valstī. 15.gadsimtā latviešu zemnieki pakāpeniski zaudēja personisko un saimniecisko brīvību un kļuva par dzimtcilvēkiem.