AIZKRAUKLES NOVADS

AIZKRAUKLES NOVADS

Aizkraukle ir novads ar bagātu vēstures mantojumu, kas sniedzas līdz pat 10.gadsimtam. Tā ir Daugavas lībiešu un latgaļu cilšu sen apdzīvota vieta, kas jau minēta Indriķa hronikā.

Vārds Aizkraukle radies no hidronīma “Ascrade”, kas latviski skan “Ašķere” – tā saucās strauts, Daugavas pieteka. Daļa pētnieku vietvārdus Askrāde un Aizkraukle saista ar vietu aiz krāvumiem, aiz krācēm, jo pie Aizkraukles beigušās Daugavas krāces.

Šodien Aizkraukle ir vieta, kur vēsturiskais mantojums mijas ar jaunu kultūru, lauki mijas ar pilsētu. Tu esi nonācis 3 Latvijas vēsturisko novadu – Zemgales, Augšzemes un Vidzemes – krustpunktā. Vietā, kur dzīvoja Aizkrauklis un viņa meita Spīdala.