Zemgales tūrisma asociācijai jauna valde

dav

Š.g. 27.martā Jelgavā (Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī) notika biedrības “Zemgales tūrisma asociācijas” biedru kopsapulce, kurā tās biedri apstiprināja asociācijas gada pārskatu, iepazinās ar realizējamajiem projektiem Zemgalē turpmākajos divos gados, dalījās ar jaunumiem objektos un ievēlēja jaunu valdi. Valdē tika ievēlēta Ruta Bemberga (Rundāles pils muzejs), Ilze Djačuka, Inese Turkupole-Zilpure (Bauskas TIC), Sandra Grigorjeva (Jelgavas TIC) un Aiva Veršiņina (Ķekavas TIC).  Par valdes priekšsēdētāju uz diviem gadiem ievēlēta Inese Turkupole-Zilpure. Iepriekšējos 5 gadus asociācijas valdi vadīja Liene Rulle.

Biedrība „Zemgales Tūrisma Asociācija”  ir viena no jaunākajām reģionālajām tūrisma asociācijām Latvijā – dibināta 2003.gada 30.decembrī, tā apvieno vadošos Zemgales reģiona tūrisma objektus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus, pašvaldības, biedrības un citus interesentus. Zemgales tūrisma asociācijas mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt mūsdienīgas, vidi saaudzējošas tūrisma nozares attīstību Zemgalē. Galvenie uzdevumi: identificēt, izveidot un attīstīt Zemgales tūrisma produktu; veicināt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Zemgalē; sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību; veikt Zemgales tūrisma mārketingu. Asociācija uztur mājas lapu www.travelzemgale.lv un facebook lapu @TravelZemgale.

Informāciju sagatavoja:  Inese Turkupole-Zilpure

Foto: no kreisās (Ruta Bemberga, Ilze Djačuka, Inese Turkupole-Zilpure, Liene Rulle, Sandra Grigorjeva, Aiva Veršiņina)