Par ZTA

 

Vēsture 

Biedrība „Zemgales Tūrisma Asociācija” (ZTA) ir viena no jaunākajām reģionālajām tūrisma asociācijām Latvijā – dibināta 2003.gada 30.decembrī. Asociācijas dibinātāji – sabiedriskās organizācijas: Dobeles rajona Tūrisma Asociācija, Bauskas rajona Tūrisma Asociācija, biedrība „Koknesei” un pašvaldības iestāde „Jēkabpils rajona tūrisma informācijas centrs”. 2010.gada maijā  Zemgales Tūrisma Asociācijai  tiek pievienota biedrība “Bauskas rajona Tūrisma Asociācija” (reorganizējot to). Šobrīd Asociācija apvieno 55 biedrus.

Mērķis un uzdevumi

Asociācijas mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt mūsdienīgas, vidi saaudzējošas tūrisma nozares attīstību Zemgalē.

Galvenie uzdevumi:
 identificēt, izveidot un attīstīt Zemgales tūrisma produktu; veicināt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Zemgalē; sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību; veikt Zemgales tūrisma mārketingu.

Galvenie darbības virzieni

Asociācijas galvenie darbības virzieni un aktivitātes ir Zemgales tūrisma interešu pārstāvniecība Ekonomikas ministrijas tūrisma konsultatīvajā padomē, dažādās valsts un reģiona darba grupās, komisijās, dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos Lietuvā un Igaunijā, reģionālās tūrisma konferences organizēšana, dalība reģionālos tūrisma projektos, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana.

Iestāšanās

Lai kļūtu par Asociācijas biedru, ir jāaizpilda iesniegums, jānosūta uz info@travelzemgale.lv  un jāatsūta pa pastu uz juridisko adresi. Valde iesniegumu izskata nedēļas laikā pēc tā saņemšanas un tuvākajā sēdē pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu.

Iestāšanās ZTA_iestasanas_anketa


Biedru labumi ZTA_biedru_naudas_apmers

Kāpēc jāstājas asociācijā?

  • Iespēja piedalīties Zemgales tūrisma mārketinga aktivitātēs vietējā un starptautiskajā tirgū.
  • Informācija par dažādiem tūrisma jaunumiem, finanšu piesaistes iespējām, pasākumiem, projektiem, reklāmas iespējām (pa e-pastu).
  • Atsauksmes un ieteikuma vēstules ZTA biedriem projektu realizācijai u.c. institūcijās.
  • Divi bezmaksas ielūgumi uz Balttour tūrisma izstādi Ķīpsalā.
  • Tūrisma piedāvājuma reklāma asociācijas mājas lapā un izdevumos.
  • Atlaides ZTA organizētajos semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, mācībās.
  • Sadarbības veicināšana starp biedriem, veidojot reģionāla līmeņa tūrisma produktus un maršrutus.
  • Biedru prezentācija dažādos prezentācijas pasākumos, kuros piedalās Asociācija.

ZTA_statuti

Biedrības valde:

Dace Laizāne – valdes priekšsēdētāja (Tērvetes novada tūrisma

organizatore)

Anita Šmite –    priekšsēdētāja vietniece (Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja)

Kristīne Štosa – valdes locekle (Dobeles novada Tūrisma informācijas

centra vadītāja)

Adele Bērziņa – valdes locekle (APP “Dārzkopības institūts” tūrisma

organizatore)

Madara Skrinda – valdes locekle (Jelgavas reģionālais tūrisma centrs

tūrisma speciāliste)

Biedrības juridiskā adrese:

Zemgales Tūrisma Asociācija
Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901

Korespondences adrese:

“Krāces”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV – 3730

T.29396589

info@travelzemgale.lv 

ZEMGALES  TŪRISMA  ASOCIĀCIJAS  BIEDRI: