Kontakti

Zemgales tūrisma asociācija

Juridiskā adrese:

Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads, LV – 3901
www.travelzemgale.lv
info@travelzemgale.lv
T. +371 63923797

Korespondences adrese:

“Krāces”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads LV – 3730

T. +371 29396589

Rekvizīti:
Reģistrācijas Nr. 40008079946
Banka: SWEDBANKA
Konts: LV80HABA0551011502583
Kods: HABALV22