ESF projekts “Jauniešu garantijas”

dav

 

No 2017.gada 8.maija līdz 8.novembrim asociācija iesaistījās NVA līdzfinansētās jaunatnes nodarbinātības programmas iniciatīvas ietvaros ESF projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” Nr.18.13.2.7-2/7. Projekta laikā asociācija  nodarbināja jaunieti – mājas lapas administratoru, kurš izstrādāja asociācijai jaunu mājas lapu latviešu, krievu, angļu valodā, ievadīja nepieciešamo informāciju. Šāds projekts ir bijis liels atbalsts asociācijas darbā, tūrisma nozares mārketingam un palīdzējis jaunietim attīstīt iemaņas nevalstiskajā sektorā. Vairāk par  NVA projektu “Jauniešu garantijām”