Eiropas kultūras mantojuma dienas Zemgalē

 

Eiropas kultūras mantojuma dienas (turpmāk – Mantojuma dienas) aizsākušās 1984. gadā Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos. Kopš 1999. gada Mantojuma dienas ir kļuvušas par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 valstis, kuras ir pievienojušās Eiropas Kultūras Konvencijai.

Mantojuma dienas 2018

Nolūkā veicināt Eiropas kultūras mantojuma novērtēšanu, dalīšanos ar to kā kopīgu resursu, veidot izpratni par kopējo vēsturi un vērtībām, nostiprināt piederības sajūtu kopīgai Eiropas telpai un pievērst uzmanību kultūras mantojuma saglabāšanas aktuālajiem jautājumiem, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 2018. gadu ir pasludinājušas par Eiropas Kultūras mantojuma gadu , savukārt Mantojuma dienas izvirzītas par vienu no galvenajiem gada pasākumiem.

Mantojuma dienas Latvijā plānotas kā galvenais Eiropas kultūras mantojuma gada notikums un tās tiks veltītas Latvijas Republikas dibināšanai un attīstībai.        Latvijas valsts simtgades gadā pievērst sabiedrības uzmanību vietām, kas saistītas ar valstiskuma ideju, izveidi un mūsu valsts sasniegumiem, tādejādi veicinot šo vietu vērtību izpratni un apzināšanos, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu attīstību, saglabājot ar tām saistīto materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu.

Mantojuma dienu nacionālais koordinators Latvijā ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, bet par pasākumu norisi ir atbildīgi attiecīgo objektu īpašnieki un valdītāj, pašvaldības.

Pasākumos visā Eiropā lieto vienotu logo un karogu. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde  kā ik gadu sagatavos Mantojuma dienu objektiem veltītu izdevumu, kas ir nozīmīgs izziņas avots un izglītojošs materiāls, kā arī ieguldījums gan apzināšanas, gan arī popularizācijas pasākumos.

EKMD_ PASAKUMI_ 2018_ ZEMGALE